بهترین روش نگهداری خرما خرما یکی از قدیمی‌ ترین میوه‌ های جهان است که سالیان دور ، برای اولین بار در کنار رود نیل در مصر دیده شد . خرما یک خوردنی مغذی‌ است که گرسنگی را زود از بین…

روش نگهداری، ارزش غذایی و تفاوت خرما