آشنایی با روش ساخت سبدهای کوچک اندازه این سبدها بستگی به توپ دارد !! تعجب نداره!! یک توپ به هر اندازه که مایلید بزرگی سبدتان باشد وسط یک دستمال کاغذی بگذارید . با چسب چوب نخ کنفی یا طنابتان را…

ساخت سبد کوچک