تصاویر دیدنی و جالب ارگ بم پس از زلزله ارگ تاریخی بم که بیش از دو هزار سال است در قلب کویر ایران قد برافراشته است، بزرگ‌ترین مجموعه خشتی و گلی جهان است که طی دوره‌های مختلف تاریخی ساخته شده…

تصاویر دیدنی و جالب ارگ بم پس از زلزله