آشنایی با گیاه شنگ و خواص آن برگ های گیاه شنگ از خونریزی معده جلوگیری می‌ کند شنگ وحشی با نام علمی Tragopogon collinus گیاهی از خانواده Asteraceae است و با نام محلی شن یکی از گیاهان خوراکی خودروی استان…

آشنایی با گیاه شنگ و خواص آن