خواص دارو درمانی شلیل از میوه شلیل در فصل تابستان می توان استفاده کرد این میوه ارزش تغذیه ای بالایی برای بدن انسان دارد. پیشنهاد میشود که یک ساعت بعد از غذا شلیل میل کنید. شلیل میوه ایست با طبع…

خواص دارو درمانی شلیل