خواص هسته ی انگور برای بدن هسته انگور سرشار از آنتی اکسیدان از جمله اسید فنول ها، توکوفرول و پروانتوسیانیدین است حتماً شما هم افراد زیادی را می شناسید که هنگام خوردن انگور هسته ی آن را خارج می کنند.…

خواص هسته ی انگور برای بدن