خواص بی نظیر خرمای هندی ( تمبر هندی ) مصرف این میوه پس از صرف غذا به هضم و جذب مواد غذایی کمک کرده و رگه‌های فیبری یا آوندهای چوبی آن ملین بوده و رفع کننده یبوست و التیام دهنده…

خواص بی نظیر خرمای هندی ( تمبر هندی )