زیباترین دکوراسیون های حمام دستشویی وحمام بخشی از دکوراسیون داخلی است که برای کودک هیچ جذابیتی ندارد اما تزیین این چنینی حمام و دستشویی هم برای کودک و هم برای بزرگترها جالب خواهد بود. با شنیدن عنوان دکوراسیون دستشویی وحمام…

زیباترین دکوراسیون های حمام

حمام فین در باغ فین کاشان است. این حمام قدیمی به خاطرقتل میرزا تقی‌خان امیرکبیر صدراعظم ناصرالدین شاه قاجار در ۲۰ دی ۱۲۳۰ هجری خورشیدی مشهور است. درقسمت جنوبی باغ فین دو حمام وجود دارد که به حمام کوچک و…