رج میلاد بلندترین آسمان‌خراش ایران و ششمین برج مخابراتی بلند در جهان است.   این برج مخابراتی و چندمنظوره، در مجموعه مرکز ارتباطات بین المللی تهران، در شمال‌غربی شهر تهران، میان تپه‌ای با مساحت تقریبی ۱۴ هکتار واقع در جنوب…