انواع صرع به طور کلی صرع به دو دسته طبقه بندی می شود که در هر دسته انواعی از صرع گنجانیده می شوند. ۱- منتشر •  تونیک کلونیک • ابسال •  میو کلونیک •آتونیک • تونیک علت گنجانیدن انواع بالا…

نحوه درمان بیماری صرع

آشنایی با انواع سبزی ها و مقدار آن ها : قورمه سبزی : دو واحد تره + یک واحد جعفری ( بعضی ها مقدار کمی شنبلیله یا اسفناج هم می ریزند که لعابدار شود . ) سبزی پلو : دو…

نکته های آشپزی برای نو عروسان