اگر بدانید شیر برنج علی رغم ترکیب ساده چه خواصی دارد مطمئن باشید این غذای ساده ایرانی پای ثابت سفره افطار شما خواهد بود. این غذا به دلیل ترکیب شیر، برنج و شکر و سادگی در پخت معمولاً در سفره‌های…

شیر برنج غذایی ساده اما کامل برای روزه داران