عکس های جالب استخرهای توریستی و تشریفاتی این استخرها بسیار جالب ساخته شده که قابل توجه بسیاری از تویست ها بوده و بسیاری از جشن ها و مراسم تشریفاتی در این استخرها برگزار می گردد .

استخرهای توریستی و تشریفاتی