آموزش تصویری بافت تاب مکرومه با گره ساده این تاب زیبا فقط با استفاده از گره ساده پایه بافته شده است. آموزش آن را ببینید وسایل مورد نیاز برای بافت تاب با مکرومه دو قطعه چوب به طول ۱۳۰ سانتی…

آموزش تصویری بافت تاب مکرومه با گره ساده