کراتینه مو چه عوارض و مزایایی دارد؟ نام دیگر کراتینه مو “صاف کننده یا معجزه گر مو” است که انجام کراتینه بر روی موها بیشتر به دلیل باز شدن وز مو و صاف کردن موها است. اما در ادامه شما…

کراتینه مو چه عوارض و مزایایی دارد؟