روی این صندلی ننشینید تا چاق نشوید! هیچ‌کس برای وزن کم کردن به رستوران نمی‌رود و همه می‌دانند که این تفریح لذت‌بخش، می‌تواند تاثیری هرچند کوچک، روی عقربه‌های ترازو بگذارد و باعث بالاتر رفتن وزن‌شان شود. میزکنار پنجره را انتخاب…

روی این صندلي ننشینید