یکی از مشکلات مزمن و مقاوم به درمان که کسی به آن فکر نمی کند دردهای مقعد است که به دلایل نزدیک با میگرن باید آن را میگرن مقعد نامید. چرا که این درد هم دائمی نیست و بر خلاف…

میگرن مقعدی چیست؟و راه درمان..!