آسکاریس،مهمان ناخوانده دستگاه گوارش؛دستگاه گوارش انسان مهمانان ناخوانده بسیاری دارد که ممکن است تا سال ها از وجود آن بی خبر باشند.دستگاه گوارش انسان دارای کرم ها و انگل های ریزی می باشد که برخی از آنها مفید و برخی…

آسکاریس