داستان مشترک بسیاری از رابطه‌های عاشقانه این است که فردی را می‌بینیم که ظاهر و رفتارش به دلمان می‌نشیند و سپس احساس می‌کنیم دوست داریم بار دیگر هم او را ببینیم. در واقع حدس می‌زنیم شاید بتوانیم یک رابطه عاشقانه…

در رابطه‌مان چقدر نزديک شويم؟