در این تست هوش دقت کنید و سعی کنید در کمترین زمان ممکن مشخص نمایید چه عددی باید به جای علامت سوال قرار گیرد.    پاسخ: با توجه به شکل متوجه می شود اگر از بالا سمت چپ به صورت…

تست هوش اعداد