برای اولین بار در جهان خون مصنوعی تولید شد محققان بریتانیایی برای اولین بار در دنیا و تا سال ۲۰۱۷ میلادی به تولید خون مصنوعی دست پیدا خواهند کرد . یکی از مشکلات همیشگی بیمارستان ها را می توان در…

برای اولین بار در جهان خون مصنوعی تولید شد