پخت بلندترین نان باگت به طول ۱۴۰ متر چند نانوا موفق به پخت نانی به طول ۱۴۰ متر شدند.نانوایان ویتنامی بلندترین نان باگتی که طول آن ۱۴۰ متر است را در سوپرمارکت «استارمارت» در شهر «هو‌چی‌مین» واقع در ویتنام پختند.

پخت بلندترین نان باگت به طول 140 متر