من و همسرم سال ۸۳ ازدواج کردیم و فکر می‌کنم یکی از بزرگ‌ترین شانس‌های من ازدواج کردنم بود. چون همسرم همه جوره با من کنار آمد و شرایط رشد در هر فعالیت و علاقه‌مندی را به من داد. معمولا در…

آرش مجیدی