برای موفق شدن قبل از ساعت ۸ صبح این کارها را بکنید بسیاری از مدیران موفق سحرخیز بوده اند و همه آنها ساعت ۵ صبح بیدار می شوند. اگر شما هم می خواهید که در کار و زندگی روزمره تان…

برای موفق شدن قبل از ساعت 8 صبح این کارها را بکنید

سه کلید طلایی برای دست‌یابی به آرزوهای‌مان برای رسیدن به خوشبختی و موفقیت باید به دنبال سه اصل مهم و ضروری باشید “چه چیزی را از دست داده‌ام؟ هر چه قدر سعی می‌کنم نمی‌توانم به آن دست یابم! ذکر می‌گویم،…