افشای رابطه طول انگشتان مردان و رفتار آنها در برابر زنان بر اساس مطالعات جدید محققان در دانشگاه مک‌گیل کانادا، مردان دارای انگشت اشاره کوتاه و انگشت حلقه بلند به طور متوسط رفتار بهتری با زنان دارند. این پدیده غیرمنتظره…

افشای رابطه طول انگشتان مردان و رفتار آنها در برابر زنان