رابطه زناشویی خوب با وجود روماتیسم بیماری آرتریت روماتویید بر اندام‌های جنسی اثر نمی‌گذارد اما تغییر وضعیت ظاهری بیمار، بزرگ شدن دست یا پا و دیگر آثار جانبی بیماری می‌تواند فرد را از نظر روحی به شدت آزرده کند. اگر…

تاثیر روماتیسم بر رابطه زناشویی