با تغییر دادن رنگ مورد استفاده تان  می توانید روحیه تان  را تغییر دهید.یک راهنمای آرایش ، الهام گرفته از چاکراهای بدن برای شما داریم ، ببینید که رنگ ها چقدر روی شما تاثیر گذارند !!! رنگها فقط روی چشمهایتان…

رنگ آرایشتان را بر اساس چاکراهای بدن انتخاب کنید!