یکی از جدیدترین ترفندها در افزایش زیبایی چشمها، اکستنشن مژه است.با استفاده از این مژههای نیمه دائم میتوان مژهها را پرتر و بلندتر نشان داد. یکی از جدیدترین ترفندها در افزایش زیبایی چشمها، اکستنشن مژه است.با استفاده از این مژههای…

اکستنشن مژه