چرا آدم‌ها سرطان می‌گیرند؟ چرا زلزله می‌آید و شهرها را نابود می‌کند؟ چرا آدم‌ها مجبورند سخت کار کنند تا پول کافی برای سیر کردن خانواده‌شان داشته باشند؟ “چرا؟” وقتی زندگی سخت است، راهی برای رسیدن به آرامش وجود دارد؟ همه…

تو این زندگیِ سخت، میشه به آرامش رسید؟