عجیب و غریب ترین آداب و رسوم دنیا در کریسمس مردم کشورهای مختلف برای جشن گرفتن کریسمس آداب و رسوم مختلفی دارند. کریسمس در همه جای دنیا جشن گرفته می شود اما هر کشوری برای خود آداب و رسومی دارد…

عجیب و غریب ترین آداب و رسوم دنیا در کریسمس