اعمال مشترک ماه مبارک رمضان در ماه رمضان، مستحب است افطار بعد از نماز صورت گیرد اعمال مشترک این ماه چهار گونه است: نخست: اعمالى است که در هر شب و روز این ماه به جا آورده مى شود: *سید…

اعمال مشترك ماه مبارك رمضان