نوشیدن آب قبل از خوردن صبحانه صحیح یا غلط؟ شاید شما هم شنیده باشید که برخی از پزشکان می گویند که پس از بیدار شدن از خواب شبانه و قبل از خوردن صبحانه یک یا دو لیوان آب بنوشید. این…

نوشیدن آب قبل از خوردن صبحانه صحیح یا غلط؟