نکته هایی مهم در نگهداری فرش دستباف بیشترین آسیب دید‌گی‌های فرش دستباف بر اساس تجربیات مشاهده شده مربوط به ساییدگی، پوسیدگی، بیدخوردگی و تداخل رنگ است. _ فرش دستباف را روی سطح هموار مانند سنگ، سرامیک، موزائیک، و پارکت پهن…

فرش دستبافت