نمونه هایی از خودروهای تاریخی فراری در فیورانو از هرکس دیگری که بگذریم، این تفکر در مورد آقای داریو بِنوزی (Dario Benuzzi) به‌شدت صدق می‌کند! این مرد ۶۹ ساله که از سال ۱۹۶۹ راننده تست رسمی خودروسازی فِراری است، تمامی…

نمونه هایی از خودروهای تاریخی فراری در فیورانو