خودتان چتری هایتان را در خانه کوتاه کنید داشتن چتری از مدل های محبوب خانم ها میباشد زیرا صورت را جوانتر و شاد نشان میدهد و موهای سفید جلوی سر را میپوشاند. به این ترتیب خانم ها مجبور نیستند برای…

خودتان چتری هایتان را در خانه کوتاه کنید