چکمه های برفی نیسان ! تجهیز یک نیسان جوک نیسمو به شنی‌های ویژه به جای چرخ‌های معمول، باعث می گردد تا این اتومبیل به یک برف‌ نورد حرفه‌ای مبدل گردد. این عمل توسط سیستم انتقال نیروی خودکار «Xtronic» صورت می‌پذیرد.…

چکمه های برفی نیسان