کدامیک از حیوانات عمر زیادی دارند؟ رکورد بیشترین طول عمر در میان حیوانات را باید به یک صدف دوکفه‌ای داد که در آب‌های سرد ایسلند در سال ۲۰۰۷ صید شد.این نرم‌تن کوچک ۴۰۰ ساله بود. البته میانگین عمر این گروه…

کدامیک از حیوانات عمر زیادی دارند؟

عکس های خنده دار و جالب حیوانات با ابروهای متفاوت      

عکس های خنده دار