مجموعه توریستی ساسان؛ قدیمی‌ترین گنبد آجری ایران مجموعه کاخ سروستان که قدیمی‌ترین گنبد آجری کشور را در خود جای داده است در زمان بهرام گور ساسانی ساخته شده است.آخرین بررسی های باستان شناسی در مجموعه کاخ سروستان نشان میدهد که…

مجموعه توریستی ساسان