آلبوم تصاویر و بیوگرافی جامع فریبا نادری رشته تحصیلی‌ام، گرافیک رایانه‌ای بود، اما می‌خواستم زودتر به هدف‌هایم نزدیک‌ شوم. من با کار بازاریابی شروع کردم، البته به علت بازیگری نمی‌توانستم تمام وقت کار کنم. کار سختی بود، طرف‌های مذاکره من…

آلبوم تصاویر و بیوگرافی جامع فریبا نادری