تلویزیون به کمک این ستارگان رویایی می شود! تمام هم و غم محمد سرافراز از روزی که سکان ریاست صدا و سیما را از عزت الله ضرغامی تحویل گرفته، تحول در این سازمان عریض و طویل بوده. می خواهد به…

تلویزیون به کمک این ستارگان رویایی می شود!