تصاویر زیبای دریاچه لوگاریما در کشور ایرلند دریاچه لوگاریما در کشور ایرلند قرار دارد که به دلیل ارتفاع کمترش نسبت به مناطق همجوارش، پس از بارش های سنگین باران به دریاچه ای پرآب تبدیل می شود اما پس از فروکش…

تصاویر زیبای دریاچه لوگاریما در کشور ایرلند