مقاوم‌سازی ارگ بم، در مقابل زمین‌لرزه‌های احتمالی یکی از مهم‌ترین اهداف در بازسازی مجدد این بنای تاریخی است و آنچه که اکنون در کارگاه‌های این بنای تاریخی می‌گذرد، تحولی در امر مقاوم‌سازی ارگ بم است که از خانه سیستانی آغاز…