آدرس : ۱ کیلومتری روستای چم جنگل در نزدیکى شهر سامان در حوالی شهر بن ( از توابع شهرستان شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری و در ۱۴ کیلومتری روستای شیخ شبان ) و در میان باغات سرسبز حاشیه رودخانه…