در ادامه عکس های هنری و زیبا از تخت جمشید شیراز را مشاهده خواهید کرد.

عکس های جالب از تخت جمشید شیراز

شمس العماره یکی از بناهای مرتفع و مشخص و جالب تهران قدیم است . گویا ناصرالدین شاه قبل از سفر اروپا بر اثر دیدن تصاویر بناها و آسمان خراشهای کشورهای غربی تمایل پیدا می کند بنای مرتفعی نظیر بناهای فرنگستان…

عمارت چهلستون  عمارت چهل ستون قزوین معروف به عمارت کلاه فرنگی بنایی است در شهر قزوین. پیشینه  شاه طهماسب صفوی درسال ‎۹۵۱ هجری قمری به دلیل تهدیدات ترکان عثمانی تصمیم به‌ انتقال پایتخت از تبریز به قزوین گرفت و در…

کلاه فرنگی