عکاسی مرد شجاع از اعماق آتش فشان یک زمین شناس جسور ایتالیایی به نام فرانچسکو Pandolfo به قاره آفریقا سفر کرده تا از نزدیک به مطالعه آتش فشان در ناحیهNyiragongo pandolf بپردازد. گفتنی است، این زمین شناس به دهانه آتش…

عکاسی مرد شجاع از اعماق آتش فشان