لئوناردو دی کاپریو،بازیگر مشهور سینمای جهان و هالیوود چالش آب را اجرا کرد و به جمع افراد چالش آب پیوست.