دختر ۲۳ ساله ای که فقط سیب زمینی می خورد این دختر ۲۳ ساله در تمام عمرش غذایی جز سیب زمینی نخورده است و خودش می گوید: من به دلیل ترس از غذاها و خوراکی های مختلف نمی توانم هیچ…

دختر 23 ساله ای که فقط سیب زمینی می خورد