روش های جلوگیری از کپک زدگی آبلیمو و آبغوره آبلیمو و آبغوره از آن دسته مواد غذایی است که اگر به درستی نگهداری نشود، خیلی زود کپک زده و غیرقابل استفاده می شود. کارشناسان مواد آشامیدنی و بهداشتی، می گویند…

روش های جلوگیری از کپک زدگی آبلیمو و آبغوره