غاری بسیار زیبا از جنس نمک در کشور روسیه در روسیه نزدیک به مرزآسیا و اروپا غارهای نمکی ای وجود دارد که طرح های عجیب و خارق العاده ای دارن. منظره هایی که این معادن درست میکنن عجیب و حیرت…

غاری بسیار زیبا از جنس نمک در کشور روسیه