عکس های دیدنی از زیباترین رودخانه جهان این رودخانه رویایی به اعتقاد خیلی ها زیباترین رودخانه دنیا می باشد. شاید اگر شما هم آنجا باشید چنین اعتقادی پیدا کنید. انتخاب موارد این چنینی امری سلیقه‌ای است و شاید از نگاه…

عکس های دیدنی از زیباترین رودخانه جهان

تصاویر رودخانه ای که سه ماه از سال جاده می شود جاده یخی زیر، به این خاطر، به عنوان “جاده زمستانی Tuktoyaktuk” نامگذاری شده که تنها هنگام زمستان قابل تردد می‌شود. دلیل آنهم اینست که جاده در هنگام تابستان، یک…

تصاویر رودخانه ای که سه ماه از سال جاده می شود