به گزارش قدس آنلاین از اصفهان ، فریدون اللهیاری بیان داشت: میدان امام به عنوان مرکز اصلی صنایع دستی اصفهان باید کانون توجه قرار بگیرد و به همین دلیل کیفیت محصولات صنایع‌دستی این مجموعه به دقت و شدت کنترل خواهد…